Strim Sukan SEA dengan Add-On Booster YouTube & Astro GO pada harga RM5 setiap satu!

Tak dapat pergi Sukan SEA untuk sokong pasukan atlet negara kita?
Jangan risau, Yoodo boleh tolong! Masukkan Kod Promo: SEAGAMES sebelum membuat bayaran dan dapatkan akses untuk menonton semua sukan di Sukan SEA setiap masa, di mana sahaja anda berada.
Tempoh kempen: 10 Mei - 31 Mei 2022

Bagaimana caranya?

Pilih Add-On Booster YouTube atau Astro Go dan masukkan Kod Promo SEAGAMES sebelum membuat bayaran.

Hanya satu Add-On Booster boleh dipilih setiap kali anda menebus kod promo tersebut.

Penebusan kod promo hanya sah sekali bagi setiap talian Yoodo.

yoodo seagames web howto model
 1. Kempen ini terbuka kepada semua pelanggan Yoodo yang mempunyai data pelan asas aktif tanpa pembelian minimum diperlukan.
 2. Kempen bermula dari 10 Mei sehingga 31 Mei 2022. 
 3. Kempen ini menawarkan diskaun RM2 untuk pembelian YouTube dan Astro GO Add-On tambahan sahaja, yang pada asalnya berharga RM7 setiap satu. 
 4. Pelanggan perlu menebus kod promo SEAGAMES untuk layak menerima diskaun RM2 sebelum membuat pembayaran. 
 5. Pelanggan hanya boleh memilih salah satu produk Add-On tambahan (YouTube ATAU Astro GO) pada satu masa dengan penebusan kod promo. 
 6. Penebusan kod promo hanya sah sekali bagi setiap talian Yoodo. 
 7. Tempoh sah Add-On tambahan akan mengikuti tarikh tamat pelan asas. 
 8. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan dan menarik balik ganjaran sekiranya ada melanggar terma dan syarat ataupun melakukan penipuan herhubung dengan kempen ini. 
 9. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan kempen ini adalah muktamad, konklusif dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan. 
 10. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan ganjaran dengan ganjaran lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. 
 11. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. 
 12. Dengan menyertai kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan manamana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel. 
 13. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.