yoodo MLBB web header visual
yoodo MLBB web headline en

Tukar ke Yoodo!

9 Mac 2022 - 25 Apr 2022

Cara penyertaan?

RM25 - RM34 Pelan data + Add-On ML: BB

yoodo MLBB web visual 2

120 pelanggan pertama yang mendaftar akan terima 250 diamonds.

Tukar ke Yoodo!

Belanja RM25 termasuk 20GB Add-On ML: BB bernilai RM3

Isi borang yang kami akan emel pada anda

RM35 ke atas Pelan data + Add-On ML: BB

yoodo MLBB web visual 1

100 pelanggan pertama yang mendaftar akan terima 350 diamonds.

Tukar ke Yoodo

Belanja RM35 termasuk 20GB Add-On ML: BB bernilai RM3

Isi borang yang kami akan emel pada anda

  1. 120 pengguna Yoodo yang berdaftar dengan pelan mudah alih RM25 yang termasuk dengan Add-On ML: BB RM3 akan menerima 250 diamond bagi setiap seorang.
  2. 100 pengguna Yoodo yang berdaftar dengan pelan mudah alih RM35 yang termasuk dengan Add-On ML: BB RM3 akan menerima 350 diamond setiap seorang.
  3. Diamond akan diberikan kepada pengguna Yodoo samada baru atau sedia ada yang mengaktifkan talian baru dan membeli pelan data add-on Mobile Legends. Pengguna hanya boleh memenangi diamond tersebut sekali sahaja sepanjang kempen ini.
  1. Anda akan menerima e-mel melalui alamat e-mel yang anda daftarkan dengan Yoodo. Anda perlu mengisi borang pautan pada e-mel tersebut dan memberikan butiran yang diperlukan oleh Moonton untuk memasukkan diamond ke dalam akaun ML: BB anda. 
  1. Anda perlu mengisi dan melengkapkan borang dalam tempoh 7 hari selepas menerima e-mel tersebut.
  1. Moonton akan memasukkan diamond ke dalam akaun ML: BB anda dalam tempoh 9 hari selepas anda menerima e-mel tersebut (hanya untuk pengguna yang melengkapkan borang dalam tempoh yang ditetapkan).
  1. Yoodo mempunyai hak untuk enggan meneruskan atau membatalkan sebarang transaksi yang dilakukan ke atas perkhidmatan Yoodo jika didapati pengguna atau transaksi tersebut tidak memenuhi keperluan langganan perkhidmatan Yoodo, terma dan syarat yang berkaitan atau jika terdapat sebarang unsur penipuan atau ralat pada transaksi tersebut.
  1. Yoodo mempunyai hak, dengan budi bicara sendiri, tanpa sebarang liabiliti, untuk menamatkan mana-mana langganan ke atas perkhidmatan Yoodo, pada bila-bila masa sepanjang langganan berkenaan jika pelanggan didapati tidak mematuhi terma dan syarat langganan tersebut.