Shopping dengan ShopBack.
Dapatkan bonus RM10.

Nikmati bonus RM10 apabila anda membeli-belah di mana-mana 2,000 kedai online.
Masa untuk anda lebih bergaya dengan jenama seperti...

dan banyak lagi!

Langkah - langkah penebusan

Klik pada butang ‘Daftar’ dan lengkapkan pendaftaran.

Buat pembelian kali pertama tanpa perbelanjaan minimum.

Kemaskini ‘withdrawal details’ untuk menerima bonus RM10 anda!

STEP 5 MALAY

Gunakan bonus RM10 untuk pembelian seterusnya tanpa perbelanjaan minimum!
Atau pindahkan bonus terus ke akaun bank anda.

 1. Tawaran sah sehingga 31 Ogos 2024.
 2. Hanya pengguna baharu ShopBack yang layak menerima Bonus RM10, hanya sekali untuk setiap pengguna.
 3. Bonus RM10 adalah untuk pengguna Yoodo yang mendaftar menggunakan pautan dan membuat pembelian pertama sahaja.
 4. Bonus RM10 akan dimasukkan ke ‘Pending Earnings’ dan akan disahkan dan dipindahkan ke ‘Available Balance’ setelah:
  A. Anda membuat pembelian kali pertama, tanpa perbelanjaan minimum.
  B. ‘Withdrawal details’
   telah dikemaskini.
 5. Yoodo dan ShopBack berhak untuk meminda dan mengubah suai semula jenis promosi atau mana-mana bahagian terma pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Tawaran ini tertakluk pada terma dan syarat ShopBack. Jika ada sebarang pertikaian, keputusan ShopBack serta Yoodo adalah muktamad.