Meriahkan sambutan Tahun Baru Cina dengan lebih ONG!

Dapatkan AngPOW yang besar MelamPOW
Tukar ke Yoodo, tambah nilai dan nikmati 80GB PERCUMA!
yoodo CNY web export
yoodo CNY web export
yoodo CNY web export

Play button
 1. Tempoh kempen adalah dari 6 Januari 2023 sehingga 28 Februari 2023.
 2. Kempen ini terbuka kepada pelanggan yang pindah masuk talian sedia ada dari telco lain semasa tempoh kempen.
  a.  Pelanggan sedia ada yang pindah masuk talian dari telco lain
  b.  Pelanggan baharu yang pindah masuk talian sedia ada dari telco lain
 3. Terdapat dua bahagian penyertaan untuk kempen ini.
  Peringkat 1 : Pengaktifan pelan dengan memindah masuk talian sedia ada dari telco lain.
  Peringkat 2 : Tambah Nilai

 

Peringkat 1 – Pengaktifan pelan dengan memindah masuk talian sedia ada dari telco lain.

 1. Pelanggan dikehendaki untuk pindah masuk talian dari telco lain ke Yoodo untuk layak menyertai kempen ini.
 2. Pengaktifan talian baharu tidak layak untuk kempen ini.
 3. Pindah masuk dengan pengaktifan pelan berkelajuan tinggi (Data, Panggilan, SMS) akan layak masuk kempen, manakala pindah masuk dengan pengaktifan pelan ‘Unlimited’ (3mbps atau 6mbps) tidak layak untuk memasuki kempen ini.
 4. Pelanggan yang pindah masuk (‘port-in)’ semasa tempoh kempen akan kehilangan kelayakan mereka sekiranya talian yang sama pernah dipindah keluar (‘port-out’) dalam tempoh kempen ini.
 5. Pelanggan yang sama boleh memindahkan lebih daripada satu (1) talian sedia ada dari telco lain ke Yoodo dan akan layak untuk menyertai kempen ini.

 

Peringkat 2 – Tambah Nilai

 1. Pelanggan yang layak dari Peringkat 1 perlu tambah nilai minimum RM38 dalam satu transaksi dalam masa 8 hari selepas menerima notifikasi kempen melalui e-mel.
 2. Pelanggan yang melakukan tambah nilai RM38 SELEPAS 8 hari menerima notifikasi, tidak layak menerima ganjaran.
 3. Pelanggan pindah masuk (‘port-in’) yang melakukan tambah nilai tanpa menerima notifikasi kempen daripada Yoodo tidak layak untuk menerima ganjaran.
 4. Tambah nilai minimum RM38 mesti dilakukan dalam satu transaksi sahaja.
 5. Pecahan ganjaran 80GB adalah seperti berikut
  a.  Data Berkelajuan Tinggi 20GB
  b.  Data Tambahan TikTok 20GB
  c.  Data Tambahan PUBG 20GB
  d.  Data Tambahan Boost 20GB

 

Pemberian Ganjaran

 1. Ganjaran 80GB percuma akan dikreditkan ke pelan data pelanggan yang layak dalam masa satu (1) hari bekerja selepas berjaya menambah nilai minimum RM38.
 2. Pelanggan yang layak akan dibatalkan kelayakannya, dan data percuma akan dilucut hak sekiranya akaun Yoodo mereka tidak aktif (mode-off), dialih keluar atau ditamatkan atas apa-apa sebab sekalipun sehingga ganjarannya dipenuhi.
 3. Data percuma tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tidak boleh dipindah milik.
 4. Yoodo berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan dan kehilangan sebarang ganjaran daripada pengguna yang layak yang didapati melanggar terma dan syarat atau melakukan aktiviti penipuan yang memudaratkan kempen ini.
 5. Keputusan Yoodo mengenai pelanggan yang layak adalah muktamad dan konklusif, dan surat-menyurat, aduan atau rayuan tidak akan dilayan.
 6. Yoodo berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggantikan mana-mana ganjaran dengan ganjaran lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 7. Pelanggan yang layak hendaklah bertanggungjawab untuk sebarang kos tambahan, duti, cukai, dan/atau perbelanjaan sampingan lain yang mungkin ditanggung akibat dan/atau berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan ganjaran oleh pengguna.
 8. Dengan menerima ganjaran, pengguna yang layak secara nyata memberikan kebenaran kepada Yoodo dan agensinya untuk menggunakan nama, gambar dan/atau keserupaan pengguna untuk tujuan pengiklanan, editorial, promosi, pemasaran, perdagangan dan/atau tujuan lain tanpa perlu lebih lanjut. pampasan dan notis.
 9. Yoodo berhak untuk menukar, meminda, menyemak, menambah, memadam, mengubah, menggantung, membatalkan, mengubah suai atau menangguhkan kempen ini tanpa notis awal pada bila-bila masa.
 10. Yoodo tidak bertanggungjawab untuk sebarang ralat, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau teknikal kerosakan rangkaian atau talian telekomunikasi kami, pelayan atau pembekal, perisian dan kegagalan e-mel
 11. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 1. Apakah itu Kempen AngPOW MelamPOW?
  Ia adalah kempen ‘MNP’ yang menawarkan 80GB AngPOW PERCUMA kepada semua pelanggan yang pindah masuk (‘Port-In’) talian sedia ada dari telco lain dan melakukan tambah nilai dengan Yoodo semasa tempoh kempen. Jangan ketinggalan untuk ‘port-in’ talian anda sebelum 28 Februari 2023!
 2. Berapa lama kempen ini akan dijalankan?
  Tempoh kempen adalah dari 6 Januari 2023 hingga 28 Februari 2023.
 3. Apakah yang ditawarkan oleh AngPOW MelamPOW?
  Sebanyak 80GB akan diberikan kepada semua pelanggan yang layak. Pecahan AngPOW 80GB adalah seperti berikut.
  a.  Data Berkelajuan Tinggi 20GB – Buat apa saja secara online!
  b.  20GB TikTok Add-On – Teruskan ber-Tiktok!
  c.  20GB PUBG Mobile Add-On – Buat bunyi mercun Pew Pew dalam game!
  d.  20GB Boost Add-On – Kalau nak eAngPOW kena ada eWallet kan?
 1. Saya pelanggan baru, bagaimana untuk saya menyertai kempen AngPOW MelamPOW?
  Anda hanya perlu pindah masuk talian sedia ada dari telco lain dan anda akan layak mendapat AngPOW 80GB PERCUMA! Berikut adalah langkah mudah untuk diikuti.
  Langkah 1: Lompat ke Yoodo!
  Muat turun app Yoodo, pesan SIM, kekalkan nombor yang sedia ada dan tukar ke Yoodo.
  Langkah 2: Tambah nilai, tambah ONG!
  Tambah nilai minimum RM38 dalam tempoh 8 hari selepas mendapat notifikasi kempen melalui emel.
  Langkah 3: Nikmati 80GB AngPOW MelamPOW!
 2. Saya adalah pelanggan sedia ada Yoodo, Bolehkah saya menyertai kempen ini?
  Ya, anda boleh pindah masuk sebanyak lima (5) talian sedia ada anda dari telco lain. Jadi, tukar semua talian telco anda yang lain kepada Yoodo!
  Langkah 1: Tukar ke Yoodo!
  Pindah masuk talian telco anda yang lain ke Yoodo untuk nikmati 80GB percuma.
  Langkah 2: Tambah nilai, tambah ONG!
  Tambah nilai minimum RM38 dalam tempoh 8 hari selepas mendapat notifikasi kempen melalui emel.
  Langkah 3: Nikmati 80GB AngPOW MelamPOW!
 3. Adakah saya layak untuk mendapatkan AngPOW 80GB dengan pengaktifan talian baharu?
  Tidak. Pengaktifan talian baharu tidak layak mendapat ganjaran kempen ini. Anda perlu memindah masuk talian anda dari telco lain ke Yoodo untuk layak sertai kempen ini.
 4. Setelah saya memindah masuk ke Yoodo dan menerima pemberitahuan, berapa banyak yang perlu saya tambah nilai?
  Anda perlu tambah nilai minimum RM38 dalam satu transaksi dalam masa 8 hari selepas menerima notifikasi kempen kami melalui e-mel.
 5. Bolehkah saya tambah nilai beberapa kali sehingga berjumlah RM38 untuk layak menyertai kempen ini?
  Untuk menyertai kempen ini, anda hanya boleh melakukan tambah nilai RM38 dalam satu (1) transaksi sahaja.
 6. Berapakah jumlah AngPOW yang saya boleh perolehi?
  AngPOW 80GB dihadkan sekali bagi setiap talian yg dipindah masuk (‘port-in’) semasa tempoh kempen. Jika anda ‘port-out’ dan kemudian ‘port-in’ kembali nombor yang sama semasa tempoh kempen, anda tidak akan mendapat AngPOW 80GB.
 7. Bilakah saya akan menerima AngPOW 80GB saya?
  Jika anda telah tambah nilai minimum RM38 dalam satu transaksi dalam tempoh 8 hari selepas menerima notifikasi kempen, AngPOW 80GB akan diberi secara automatik dalam masa 24 jam.
 8. Apakah tempoh sah 80GB AngPOW saya?
  Tempoh sah AngPOW 80GB percuma akan mengikuti tempoh tamat pelan asas anda iaitu 30 hari dari pengaktifan pelan.
 9. Apakah yang akan jadi jika saya tidak tambah nilai dalam masa 8 hari selepas menerima notifikasi kempen?
  Anda tidak akan dapat AngPOW jika anda tidak melakukan tambah nilai minimum RM38 dalam satu transaksi dalam tempoh 8 hari selepas menerima notifikasi kempen.
 10. Selepas saya pindah masuk talian sedia ada, adakah saya layak secara automatik untuk kempen ini?
  Ya, semua orang layak secara automatik kecuali pelanggan yang pindah masuk dengan pelan “Unlimited”. Anda hanya boleh pindah masuk talian dengan pengaktifan pelan berkelajuan tinggi (sebarang pelan Data, Panggilan atau SMS) untuk layak menyertai kempen ini.