Tawaran Hebat Destinasi Impian!

Rancang percutian idaman anda dengan penjimatan hebat untuk tempahan bilik hotel anda!

Daftar atau log masuk ke akaun Booking.com untuk dapatkan pulangan tunai (‘cashback’).

Cara untuk dapatkannya?

2
Daftar atau log masuk ke akaun Booking.com yang berdaftar
3
Cari destinasi penginapan dan tarikh perjalanan
4
Pilih jenis bilik dan kemudahan penginapan yang dimahukan untuk melihat kadar serta anggaran nilai pulangan tunai
5
Tandakan kotak pilihan pada Laman Pembayaran untuk mengaktifkan pulangan tunai ke kad anda
*Tertakluk pada Terma & Syarat.

Maklumat Penting Untuk Tawaran Hebat Destinasi Impian!

 1. Pengguna Yoodo boleh menikmati pulangan tunai sehingga 10% untuk tempahan penginapan hotel di seluruh dunia.
 2. Layari www.booking.com/yoodo dan lakukan langkah-langkah di bawah:
  a)   Daftar atau log masuk ke akaun Booking.com yang berdaftar
  b)   Cari destinasi penginapan dan tarikh perjalanan
  c)   Pilih jenis bilik dan kemudahan penginapan yang dimahukan untuk melihat kadar serta anggaran nilai pulangan tunai
  d)   Tandakan kotak pilihan pada Laman Pembayaran untuk mengaktifkan pulangan tunai ke kad anda
 3. Tempahan melalui aplikasi Booking.com tidak layak untuk menerima promosi ini.
 4. Tempahan yang dibatalkan dan “tidak hadir” tidak layak untuk promosi ini.
 5. Ganjaran akan dikreditkan ke “Booking.com My Rewards” pada seawal 67 hari bekerja selepas melengkapkan penginapan.
 6. Ganjaran akan diberikan dalam bentuk kredit ke “Booking.com My Rewards” pengguna. Ganjaran tersebut boleh dipindahkan ke kad debit/kredit yang sah. 
 7. Untuk pemindahan ke kad debit/kredit:
  a.   Pengguna perlu mempunyai akaun yang sah di Booking.com dan jika ganjaran dipindahkan ke kad kredit, mereka perlu mempunyai maklumat kad kredit yang sah dan terkini pada akaun tersebut.
 8. Penginapan yang tidak menerima kad kredit tidak termasuk dalam tawaran ini. Penginapan tersebut hanya menerima kaedah pembayaran tunai dan tidak mempunyai lencana “cashback” yang dipaparkan pada senarai carian.
 9. Tawaran ini tertakluk pada terma dan syarat Booking.com. Jika terdapat sebarang pertikaian, keputusan Booking.com dan Yoodo adalah muktamad.
 10. Semua syarat promosi perlu dipenuhi semasa tempahan dilakukan; sebarang tuntutan terdahulu tidak dibenarkan.
 11. Kredit Wallet hanya boleh ditebus untuk hartanah yang menerima kaedah pembayaran Booking Wallet.  
 12. Tempahan yang dibayar sebelum ini menggunakan Kredit Wallet yang sedia ada sebelum tawaran ini mungkin tidak akan dikira sah untuk menerima kredit tambahan.
 13. Jumlah maksimum Kredit Wallet yang akan diberi oleh Booking.com B.V. adalah bernilai €1,000 untuk setiap tempahan. 
 14. Kredit Wallet hanya akan diberikan kepada pengguna yang melakukan tempahan. 
 15. Kredit Wallet mempunyai tarikh luput dari masa ke semasa yang ditentukan oleh Booking.com. Tempoh sah yang berbeza akan diberi kepada kredit yang tertentu. Tarikh luput bagi setiap Credit akan dipaparkan pada bahagian tetapan akaun pengguna di www.booking.com
 16. Booking.com Wallet Credit tidak boleh dipindah, ditukar ganti dengan wang, atau digunakan bersama-sama diskaun, promosi, item yang telah diberi potongan harga serta harga tetap kecuali jika dinyatakan sebaliknya.
 17. Syarat yang lengkap bagi penggunaan Booking Wallet serta Wallet Credit telah digariskan di sini (perlu log masuk). Jika terdapat ketidakseragaman atau kesamaran pada isi kandungan syarat-syarat ringkasan ini, maka isi kandungan lengkap akan digunakan secara muktamad, mengikut had yang dibenarkan oleh undang-undang.
 18. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kekhuatiran mengenai tawaran ini, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan Booking.com melalui https://www.booking.com/content/contact-us.html