Tawaran Hebat Destinasi Impian!

Rancang percutian idaman anda dengan penjimatan hebat untuk tempahan bilik hotel anda!

Daftar atau log masuk ke akaun Booking.com untuk dapatkan pulangan tunai (‘cashback’).

Cara untuk dapatkannya?

1
Klik sini untuk bermula!
2
Daftar atau log masuk ke akaun Booking.com yang berdaftar
3
Cari destinasi penginapan dan tarikh perjalanan
4
Pilih jenis bilik dan kemudahan penginapan yang dimahukan.
5
Teruskan ke proses pembayaran dan nikmati penginapan anda!

Maklumat Penting Untuk Tawaran Hebat Destinasi Impian!

 1. Promosi ini sah sehingga 31 Disember 2024.
 2. Pengguna Yoodo boleh menikmati Kredit Wallet Booking.com sebanyak 10% untuk tempahan penginapan di seluruh dunia.
 3. Klik sini dan ikuti langkah-langkah berikut:
  a)   Daftar atau log masuk ke akaun Booking.com yang telah didaftarkan
  b)   Cari penginapan dan tarikh perjalanan
 4. Tempahan yang dibuat melalui aplikasi Booking.com tidak layak untuk promosi ini.
 5. Tempahan yang dibatalkan dan tempahan yang tidak hadir tidak layak.
 6. Kredit Wallet akan dianugerahkan oleh Booking.com
 7. Ganjaran akan dikreditkan ke Wallet Booking.com anda sekurang-kurangnya 67 hari perniagaan atau lebih selepas tamat penginapan di penginapan tersebut, untuk ditebus untuk tempahan penginapan lain, penerbangan, kenderaan atau perkhidmatan pemanduan di platform kami www.booking.com
 8. Kredit Wallet mempunyai tempoh sah selama 24 bulan.
 9. Tawaran ini tertakluk kepada terma dan syarat Booking.com. Dalam kes pertikaian, keputusan Booking.com dan Yoodo adalah muktamad.
 10. Semua syarat promosi harus dipenuhi pada masa tempahan dibuat; tuntutan retrospektif tidak akan dibenarkan.
 11. Syarat-syarat penggunaan Wallet Booking dan Kredit Wallet yang lengkap dinyatakan di sini(login diperlukan). Dalam hal ketidakselarasan atau percanggahan tentang kandungan syarat penggunaan yang diringkaskan ini, maka syarat penggunaan yang lengkap, sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, akan berlaku, mengatasi, dan bersifat muktamad.
 12. Untuk pertanyaan dan masalah tentang tawaran ini, anda boleh menghubungi Perkhidmatan Pelanggan Booking.com di https://www.booking.com/content/contact-us.html