Sempurnakan misi Boost dan nikmati cashback RM5!

Misi anda (kalau anda terima) adalah untuk tambah nilai jumlah terkumpul kredit Yoodo sebanyak RM30 pada bulan Februari dan Mac menggunakan Boost.

Tempoh misi: 1 Februari 2020 – 31 Mac 2020

Bagaimana nak sempurnakan misi ini?

Terima Misi Anda

Muat turun Boost dan terima misi Boost anda pada aplikasi Boost.

Tambah Nilai 

Tambah nilai sehingga berjumlah RM30 ke dalam Wallet Yoodo anda menggunakan Boost.

Dapatkan RM5 Cashback Boost

Terhad kepada 2 cashback untuk setiap pengguna, untuk 10,000 misi pertama yang disempurnakan.

Perkara penting yang anda perlu tahu
  1. Boost mempunyai hak untuk mengubah, membatalkan, menamatkan atau menggantung Promosi ini atau mana-mana bahagian daripadanya atau mana-mana bahagian pada terma dan syarat yang dikenakan dari masa ke semasa, dengan atau tanpa notis terdahulu.
  2. Add-on data Boost hanya boleh digunakan pada aplikasi Boost sahaja, dan bukan pada laman web Boost.
  3. Tertakluk pada lain-lain terma dan syarat Boost.