Anda hanya perlu belanja minimum RM35 untuk peluang menang RM20 Duit Raya dalam bentuk kredit Boost.

Tempoh kempen: 24 April – 11 Jun 2020

Dapatkan Data Raya sekarang!

 

Dapatkan Data Raya sekarang!

 

Bagaimana Caranya?

Pengguna Sedia Ada

Belanja minimum sebanyak RM35 untuk Data, Panggilan, SMS, Add-On (s) ataupun ‘Power Pass’ untuk peluang menang Duit Raya RM20.

 

Pengguna Sedia Ada

Belanja minimum sebanyak RM35 untuk Data, Panggilan, SMS, Add-On (s) ataupun ‘Power Pass’ untuk peluang menang Duit Raya RM20.

Menang

Nama-nama pemenang akan diumumkan pada setiap minggu.

Siapa kata orang dewasa tak boleh dapat Duit Raya?
Menangi Duit Raya dari Raksasa Raya!

MingguTarikh TransaksiJumlah Pemenang Duit Raya
124 – 30 April 2020300
21 – 7 Mei 2020300
38 – 14 Mei 2020300
415 – 21 Mei 2020300
522 – 28 Mei 2020500
629 Mei – 4 Jun 2020500
75 – 11 Jun 2020300

Tahniah kepada semua pemenang mingguan!

Klik untuk semak nama pemenang Duit Raya!

Tonton video Raya kami di sini:

Play button

Data Meriah, Raya lagi meriah!

Terma dan Syarat

 1. Pengguna mesti membelanjakan sekurang-kurangnya RM35 untuk Data, Panggilan, SMS, Add-On (s) ataupun Power Pass.
 2. Sebarang perbelanjaan untuk Pelan Antarabangsa, Pelan IDD dan Penghantaran Premium tidak akan diambil kira sebagai transaksi yang layak.
 3. Jika pengguna mempunyai lebih daripada satu talian, nombor individu perlu melakukan transaksi yang layak untuk memenuhi mekanisma Kempen ini. Pembelian tidak akan digabungkan untuk semua talian anda.
 4. Duit Raya RM20 akan diberi dalam bentuk kredit Boost, di mana kredit Boost RM10 boleh digunakan untuk membayar pelan Yoodo anda manakala kredit Boost RM10 yang selebihnya boleh dibelanjakan untuk mana-mana rakan kongsi Boost.
 5. Duit Raya RM20 akan dikreditkan ke dalam akaun Boost anda (anda perlu mendaftar akaun jika anda tidak mempunyai akaun Boost). Ia tidak boleh ditukar ke wang tunai dan tidak boleh dipindah milik.
 6. Pemenang akan dipilih secara rawak dan setiap peserta hanya boleh menang SEKALI sepanjang tempoh kempen.
 7. Akaun Yoodo pemenang mestilah kekal aktif dan sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan menarik balik Duit Raya RM20 yang bakal diberi kepada pemenang tersebut.
 8. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menarik balik Duit Raya RM20 sekiranya mana-mana pemenang melanggar terma dan syarat ataupun lakukan penipuan herhubung dengan Kempen ini.
 9. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, konklusif dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
 10. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penggunaan kredit Boost.
 11. Dengan menyertai Kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
 12. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 13. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.