Find New Love with Yoodo!

Play button

Sebab untuk sayang Yoodo? Ada banyak!

Want it all? You'll Love Yoodo!
I Love Yoodo Contest

Kita sebagai rakyat Malaysia suka benda PERCUMA. Lebih menarik kalau boleh menang 2x tiket GSC, 1x T-shirt Yoodo dan kredit Yoodo RM30 daripada Yoodo!

Tempoh pertandingan: 17 Jun – 17 Julai 2019

Cara untuk serta:

STEP 1

Ikuti kami di Instagram @yoodomy

I Love Yoodo Contest

STEP 2

Ambil gambar makanan, OOTD atau selfie yang anda suka ubah suai

#iloveyoodo

STEP 3

Upload ke Instagram, Instagram story dan Facebook, tag @yoodomy & hashtag #iloveyoodo di kapsyen anda

Entri paling kreatif akan menang!

 

HADIAH

I Love Yoodo Contest Prizes

2x tiket GSC, 1x T-shirt Yoodo & kredit Yoodo RM30

Terma & Syarat
  1. Pada waktu hadiah dihantar, akaun Yoodo bagi pemenang mestilah kekal aktif dan sah, sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan membatalkan kelayakan pemenang dengan serta-merta dan menarik balik hadiah yang bakal diberi kepada pemenang.
  2. Yoodo berhak mengikut budi bicara secara mutlak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang melanggar terma dan syarat atau menghalang sebarang hadiah daripada diberikan kepada pemenang jika Yoodo mengesyaki sesorang individu mencuba/melakukan penipuan berkaitan dengan kempen ini.
  3. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan kempen ini adalah muktamad dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
  4. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
  5. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penerimaan pemenang atau penggunaan hadiah tersebut.
  6. Dengan menyertai kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
  7. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
  8. Dengan menyertai kempen ini, peserta bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara, bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel.
  9. Tiada pampasan dalam bentuk tunai atau apa-apa jenis akan diberikan kepada peserta bagi mana-mana kehilangan atau kerugian yang dialami atau ditanggung oleh peserta sebagai hasil langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyertaan kempen ini.
  10. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris atau versi bahasa lain terma-terma dan syarat-syarat ini, versi terma-terma dan syarat-syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Ulasan Pelanggan

Anda bersedia untuk jatuh hati dengan Yoodo?

Anda bersedia untuk jatuh hati dengan Yoodo?