Bakal bercuti ke luar negara?

Langgani ‘Roam Like Home’ atau ‘Roam Like Home Plus’ untuk menggunakan Data, Panggilan & SMS tempatan anda di luar negara dan anda berpeluang memenangi hadiah menarik bernilai RM20,000.

Tempoh kempen: 15 November 2019 – 31 Januari 2020

Tawaran masa terhad, jimat 50% untuk ‘Roam Like Home’ atau ‘Roam Like Home Plus’.

ROAM LIKE HOME

RM5/sehari

RM10/sehari

ROAM LIKE HOME PLUS

RM10/sehari

RM20/sehari

Menangi hadiah menarik bernilai RM20,000!

Bagaimana Caranya?

Pengguna Baru

Pesan SIM Yoodo dan aktifkan SIM anda. Kemudian, langgani ‘Roam Like Home’ atau ‘Roam Like Home Plus’.

Pengguna Sedia Ada

Langgani ‘Roam Like Home’ atau ‘Roam Like Home Plus’.

Menang

Para pemenang bertuah akan diumumkan pada penghujung tempoh kempen.

yoodo ilovetoroam web supportingvisual bm

Tahniah kepada pemenang bertuah kami!

1x pakej percutian 5H4M ke Melbourne untuk 2 orang (tiket pesawat + hotel)

Mohammad Saleh Bin Abdullah
XXXXXX-XX-5455

 

5x bagasi Samsonite EVOA SPINNER 55/20 (saiz kabin) bernilai RM1,659

Andrea Rachel Wong Ee-Lyn
XXXXXX-XX-5286
Muhammad Ikmal Shauki Bin Mohd Ariffin
XXXXXX-XX-6085
Puteri Fatini Binti Mohd Nazri
XXXXXX-XX-5120
Seth Wai Kit A/L Selbaraju
XXXXXX-XX-5069
Shawn Kwan Kuay Toh
XXXXXX-XX-5351
Terma dan syarat
 1. Akaun pemenang mestilah kekal aktif dan sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah yang bakal diberi kepada pemenang tersebut.
 2. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah sekiranya mana-mana pemenang melanggar terma dan syarat ataupun melakukan penipuan herhubung dengan Kempen ini.
 3. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, konklusif dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
 4. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 5. Yoodo dengan jelas mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi atau waranti berkaitan dengan kualiti hadiah. Yoodo juga tidak memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengilang atau pembekal hadiah dan pemenang perlu berurusan terus dengan pengilang atau pembekal untuk semua maklumat waranti.
 6. Yoodo tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa hadiah yang hilang, ditangguhkan, atau rosak semasa proses penghantaran atas sebab-sebab di luar kawalan kami.
 7. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah.
 8. Dengan menyertai Kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
 9. Semua pemenang mesti menuntut hadiah masing-masing dalam tempoh 1 (Satu) bulan dari tarikh pemberitahuan. Hadiah-hadiah yang tidak dituntut akan dilucutkan dan tiada surat-menyurat atau rayuan akan dilayan.
 10. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. 
 11. Dengan menyertai Kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel.  
 12. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.