Kini anda lebih bebas untuk buat segalanya dengan 62GB Data Booster!

Raikan kemerdekaan selama 62 tahun dengan Yoodo!
Nikmati 62GB Data Booster untuk RM38 sahaja.

Campaign period: 1 August – 9 Oktober 2019

Bagaimana caranya?

Untuk pengguna baru:

Pesan SIM Yoodo dan aktifkan SIM anda. Kemudian, tekan Tambah Kuota > pilih 62GB Data Booster.

Untuk pengguna sedia ada:

Buka aplikasi Yoodo anda, tekan Tambah Kuota > pilih 62GB Data Booster.

Nikmati data booster anda!

Data tambahan ini akan kekal sehingga pelan anda diperbaharukan.

yoodo merdeka website landing phone 1

Tahniah!

Klik di bawah untuk mengetahui sama ada anda adalah salah seorang daripada pemenang kami!

Important Notes
  1. Data booster 62GB untuk RM38 boleh dibeli dari 1 Ogos 2019 ke 11:59 mlm, 9 Oktober 2019 sahaja.
  2. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. 
  3. Dengan menyertai Kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel.  
  4. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.