Kalau Data itu cinta, DATA PERCUMA itu cinta sempurna

Nikmati 20GB Data PERCUMA dengan Langganan Pelan Data Asas 10GB atau ke atas!

Tempoh kempen: 10 Oktober 2019 – 15 Mac 2020

Hanya Bayar Untuk Apa Yang Anda Perlukan

Ubah suai pelan mudah alih anda di sini! Luncur ke bawah untuk melihat kadar yang anda bakal terima.

Pelan baru anda:

RM 0
RM/sebulan/sebulan

Pelan baru anda:

RM 0
RM/sebulan/sebulan

Langgani pelan 10GB data asas ke atas dan dapatkan data tambahan 20GB PERCUMA!

Data (GB)
RM 0/sebulan

Panggilan (minit)
RM 0/sebulan

SMS
RM 0/sebulan

Bagaimana Ia Berfungsi?

Untuk Pengguna Baru:

Pesan SIM Yoodo. Kemudian pada halaman ‘Reka pelan anda’, pilih mana-mana Pelan Data Asas yang layak dan aktifkan SIM anda.

Untuk Pengguna Sedia Ada:

Klik pada ‘Tukar pelan’ dan pilih mana-mana Pelan Data Asas yang layak. Jika anda sudah mempunyai pelan Data Asas 10GB ke atas dan pembaharuan auto, anda masih perlu melakukan ini untuk menerima 20GB PERCUMA anda. Jika tidak, anda tidak dapat menerima data percuma ini.

Nikmati 20GB Data PERCUMA

Data percuma anda akan kekal sehingga pembaharuan pelan seterusnya.

Terms and Conditions:
 1. Kempen Saya Suka Data Percuma akan berlangsung dari 10 Oktober 2019 sehingga 15 Mac 2020.
 2. Untuk menerima Data Percuma, anda perlu melanggani mana-mana Pelan Data Asas seperti berikut:
  Pelan Data AsasData PercumaJumlah Data Peruntukan
  10GB20GB30GB
  15GB20GB35GB
  20GB20GB40GB
  30GB20GB50GB
  40GB20GB60GB
  50GB20GB70GB
  75GB20GB95GB
  100GB20GB120GB
 3. Promosi ini terbuka kepada pelanggan Yoodo sedia ada dan baru.
 4. Sekiranya pelan anda diperbaharui sebelum tempoh kempen, sila tukar pelan anda untuk melanggani Pelan Data Asas 10GB dan ke atas dan ia akan berkuat kuasa pada kitaran pembaharuan seterusnya. Walaupun anda telah melanggani Pelan Data Asas 10GB dan ke atas sebelum promosi ini, anda masih perlu menukar pelan anda untuk menerima peruntukan 20GB data percuma.
 5. Mana-mana pembelian dibuat untuk Data Booster TIDAK akan menerima Data Percuma.
 6. Pembelian untuk Kandungan Tambahan termasuk 20GB Facebook, 20GB Instagram, 20GB YouTube, 20GB WhatsApp, 20GB PUBG Mobile, 20GB Netflix, 20GB Twitter, 20GB iflix dan 20GB AOV TIDAK akan diterima pakai sebagai kelayakan untuk menerima data percuma. 
 7. Data Percuma TIDAK akan dibawa ke kitaran bil seterusnya. Walau bagaimanapun, jika anda melanggani mana-mana Pelan Data Asas yang layak semasa tempoh kempen untuk kitaran bil anda seterusnya, anda masih akan mendapat peruntukan Data Percuma.
 8. Data Percuma boleh digunakan sebagai perayauan data. Walau bagaimanapun, anda masih perlu ada pas harian Roam Like Home.
 9. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. 
 10. Dengan menyertai Kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel. 
 11. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.