Jom menang Huawei Nova 3 & Oppo F9!

Kempen Belanja & Menang kembali lagi dengan 3x Huawei Nova 3 + 8x Oppo F9 untuk dimenangi!

Tempoh kempen: 1 – 28 Feb 2019

Bagaimana nak menang?

  Jadi pengguna Yoodo

Pesan SIM anda.

  Beli Data/Panggilan/SMS

Belanja sekurang-kurangnya RM50 untuk berpeluang memenangi Oppo F9 ATAU belanja sebanyak RM100 dan ke atas untuk berpeluang memenangi Huawei Nova 3.

  Menangi telefon pintar

11 pengguna bertuah akan menerima telefon pintar percuma.

Terma dan Syarat:
 1. Jika pengguna mempunyai lebih daripada satu talian, nombor individu perlu melakukan transaksi yang layak untuk memenuhi mekanisma Kempen ini. Pembelian tidak akan digabungkan untuk semua talian anda.
 2. Akaun pemenang mestilah kekal aktif dan sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah yang bakal diberi kepada pemenang tersebut.
 3. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah sekiranya mana-mana pemenang melanggar terma dan syarat ataupun melakukan penipuan herhubung dengan Kempen ini.
 4. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, konklusif dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
 5. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Yoodo dengan jelas mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi atau waranti berkaitan dengan kualiti hadiah. Yoodo juga tidak memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengilang atau pembekal hadiah dan pemenang perlu berurusan terus dengan pengilang atau pembekal untuk semua maklumat waranti.
 7. Yoodo tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa hadiah yang hilang, ditangguhkan, atau rosak semasa proses penghantaran atas sebab-sebab di luar kawalan kami.
 8. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah.
 9. Dengan menyertai Kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
 10. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 11. Dengan menyertai Kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel.
 12. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

PEMENANG BULAN DISEMBER 2018

HADIAH : VIVO V11i

NO NAME IC NUMBER
1 Saiful Lutfi Bin Zakaria XXXXXX-XX-5397
2 Lokman Bin Awang XXXXXX-XX-5107
3 Julaiha Binti Omut XXXXXX-XX-5096
4 Fazeratul Syafika Binti Yafle XXXXXX-XX-6258
5 Awang Iskandar Bin Awang Buang XXXXXX-XX-5053
6 Nuresmandy Nawawi XXXXXX-XX-5261
7 Mohd Norhisyam Bin Ghazali XXXXXX-XX-5167
8 Ng Yu Chen XXXXXX-XX-1956
9 Muhammad Aimi Bin Jalaluddin XXXXXX-XX-5983
10 Amri Hakim Bin Razali XXXXXX-XX-0277

PEMENANG BULAN NOVEMBER 2018

HADIAH : HUAWEI NOVA 3i

NO NAME IC NUMBER
1 Thearith Sry NXXXX6214
2 Sam Anak Lassa XXXXXX-XX-6295
3 Shahrul Bin Abdul Rahman XXXXXX-XX-6415
4 Nurul Afiqah Binti Khiruddin XXXXXX-XX-5252
5 Mohamad Rizal Bin Baharuddin XXXXXX-XX-5403
6 Morgan Anak Davis XXXXXX-XX-5439
7 Mohd Zahiruddin Bin Zainuoin XXXXXX-XX-5903
8 Sathiswaran A/L Sivagnam XXXXXX-XX-5653
9 Nurul Syuhada Binti Mohd Ramli XXXXXX-XX-6602
10 Maizal Husaini Bin Nawawi XXXXXX-XX-5371

PEMENANG BULAN OKTOBER 2018

HADIAH : XIAOMI REDMI S2

NO NAME IC NUMBER
1 Lee Jian Song XXXXXX-XX-5289
2 Chin Wing San XXXXXX-XX-5127
3 Muhammad Fauzan Bin Dalik XXXX1180L
4 Pream Anand A/L Narendran XXXXXX-XX-5819
5 Zaitul Afizah Binti Azmi XXXXXX-XX-5814
6 Amutha Nair A/P Balev Krishrian XXXXXX-XX-5838
7 Hizron Jirip XXXXXX-XX-5843
8 Oryza Safutra Bin Umar XXXX6977
9 Hisham Fadhil Bin Mohammad XXXXXX-XX-5451
10 Rabiatul Adawiah Binti Mat Yusoff XXXXXX-XX-5150