Jadi salah satu daripada 10 pemenang bertuah kami yang akan mendapat sebuah Vivo V11i baharu!

Anda cuma perlu belanja RM50 dan ke atas untuk pelan Data/Panggilan/SMS anda dari 1-31 Disember 2018!

Bagaimana ia berfungsi?

  Jadi pengguna Yoodo

Jika anda belum menjadi pengguna Yoodo, daftar dengan kami sekarang.

  Belanja RM50 dan ke atas untuk pelan anda

Belanja untuk data/panggilan/SMS dari 1 Disember 2018 ke 31 Disember 2018.

  Ganjaran menarik menanti

Pengguna Yoodo berpeluang memenangi Vivo V11i.

Perkara penting yang anda perlu tahu
 1. Jika peserta mempunyai lebih daripada satu nombor yang didaftarkan di bawah akaun Yoodo, transaksi pada satu nombor tidak akan digabungkan dengan nombor yang lain. Setiap nombor perlu memperolehi transaksi yang layak sebanyak RM50 ke atas.
 2. Pada waktu hadiah dihantar, akaun Yoodo bagi pemenang mestilah kekal aktif dan sah, sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan membatalkan kelayakan pemenang dengan serta-merta dan menarik balik hadiah yang bakal diberi kepada pemenang.
 3. Yoodo berhak mengikut budi bicara secara mutlak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang melanggar terma dan syarat atau menghalang sebarang hadiah daripada diberikan kepada pemenang jika Yoodo mengesyaki sesorang individu mencuba/melakukan penipuan berkaitan dengan kempen ini.
 4. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan kempen ini adalah muktamad dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
 5. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Yoodo dengan jelas mengecualikan dan menafikan apa-apa tanggungjawab atau waranti berkaitan dengan kualiti hadiah. Yoodo juga tidak memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengilang atau pembekal hadiah dan pemenan perlu berurusan terus dengan pengilang atau pembekal untuk semua maklumat waranti.
 7. Yoodo tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa hadiah yang hilang, ditangguhkan, atau rosak semasa proses penghantaran atas sebab-sebab di luar kawalan kami.
 8. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penerimaan pemenang atau penggunaan hadiah tersebut.
 9. Dengan menyertai kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
 10. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 11. Dengan menyertai kempen ini, peserta bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara, bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel.
 12. Tiada pampasan dalam bentuk tunai atau apa-apa jenis akan diberikan kepada peserta bagi mana-mana kehilangan atau kerugian yang dialami atau ditanggung oleh peserta sebagai hasil langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyertaan kempen ini.
 13. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris atau versi bahasa lain terma-terma dan syarat-syarat ini, versi terma-terma dan syarat-syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

PEMENANG BULAN OKTOBER 2018

HADIAH : XIAOMI REDMI S2

NO NAME IC NUMBER
1 Lee Jian Song XXXXXX-XX-5289
2 Chin Wing San XXXXXX-XX-5127
3 Muhammad Fauzan Bin Dalik XXXX1180L
4 Pream Anand A/L Narendran XXXXXX-XX-5819
5 Zaitul Afizah Binti Azmi XXXXXX-XX-5814
6 Amutha Nair A/P Balev Krishrian XXXXXX-XX-5838
7 Hizron Jirip XXXXXX-XX-5843
8 Oryza Safutra Bin Umar XXXX6977
9 Hisham Fadhil Bin Mohammad XXXXXX-XX-5451
10 Rabiatul Adawiah Binti Mat Yusoff XXXXXX-XX-5150