Jom Menang Vivo V15 Pro!

Anda penggemar selfie sekaligus wefie? Sekarang, saatnya peluang anda untuk memiliki telefon pintar yang pertama di dunia dilengkapi kamera selfie ‘pop-up’ sebesar 32MP.

Hanya belanja RM50 dan ke atas untuk pelan Data/Panggilan/SMS anda untuk berpeluang MEMENANGI VIVO V15 PRO.

Tempoh kempen: 1 – 30 April 2019

Bagaimana nak menang?

  Jadi pengguna Yoodo

Pesan SIM anda.

  Beli Data/Panggilan/SMS

Belanja sekurang-kurangnya RM50 untuk berpeluang memenangi Vivo V15 Pro.

  Menangi telefon pintar

10 pengguna bertuah akan menerima telefon pintar percuma.

Terma dan Syarat:
 1. Jika pengguna mempunyai lebih daripada satu talian, nombor individu perlu melakukan transaksi yang layak untuk memenuhi mekanisma Kempen ini. Pembelian tidak akan digabungkan untuk semua talian anda.
 2. Akaun pemenang mestilah kekal aktif dan sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah yang bakal diberi kepada pemenang tersebut.
 3. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah sekiranya mana-mana pemenang melanggar terma dan syarat ataupun melakukan penipuan herhubung dengan Kempen ini.
 4. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, konklusif dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
 5. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 6. Yoodo dengan jelas mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi atau waranti berkaitan dengan kualiti hadiah. Yoodo juga tidak memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengilang atau pembekal hadiah dan pemenang perlu berurusan terus dengan pengilang atau pembekal untuk semua maklumat waranti.
 7. Yoodo tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa hadiah yang hilang, ditangguhkan, atau rosak semasa proses penghantaran atas sebab-sebab di luar kawalan kami.
 8. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah.
 9. Dengan menyertai Kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
 10. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 11. Dengan menyertai Kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel.
 12. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

PEMENANG BULAN MAC 2019

HADIAH : HUAWEI HONOR PLAY

NO NAME IC NUMBER
1 Paaryveanthan A/L Vellasamy XXXXXX-XX-6149
2 Mohd Afzan Bin Nordin XXXXXX-XX-5629
3 Muhammed Yusuf Bin Sulaiman XXXXXX-XX-5377
4 Mohammad Hafiz Bin Hambali XXXXXX-XX-5789
5 Azlam Bin Wahab XXXXXX-XX-7819
6 Muhammad Amierul Fais Bin Ismail XXXXXX-XX-5079
7 Nik Ramzi Al-Samadi Bin Abdul Samad XXXXXX-XX-5499
8 Ng Kian Xiang XXXXXX-XX-5519
9 Dunstan Abel Sambatang XXXXXX-XX-5691
10 Nuri Ar Rahman Bin Nuri Asalaam Sapar XXXXXX-XX-5229

PEMENANG BULAN FEBRUARI 2019

HADIAH : HUAWEI NOVA 3

NO NAME IC NUMBER
1 Lee Chin Seong XXXXXX-XX-5421
2 Ali Zaidee Bin Mohammad XXXXXX-XX-6079
3 Collin Pagak Sukor XXXXXX-XX-6637

HADIAH : OPPO F9

NO NAME IC NUMBER
1 Nur Izzati Binti Buang XXXXXX-XX-5770
2 Theng Keng Wai XXXXXX-XX-5297
3 Salmiah binti Saman XXXXXX-XX-5800
4 Kalthum Binti ABdullah XXXXXX-XX-5364
5 Balvinder Singh A/L Sajeeth Singh XXXXXX-XX-5049
6 Nur Farisya Binti Noor Mazli XXXXXX-XX-0986
7 Casandra Joan Elvin XXXXXX-XX-0174
8 Jumaadin Bin Mohammad Daung XXXXXX-XX-5515